Kontakt

Magnus Wärja [Kursansvarig]

Telefon: 0709-416014
magnus.warja.ics.lu.se
Lunds Universitet
Institutionen för informatik

Williams Donoso [Projektadministratör]
Telefon: 046-222 39 20
Mobil: 073-622 98 48
williams.donoso@education.lu.se
Lund University
Commissioned Education

Susanne Norrman [Avdelningschef]
Telefon: 046-222 07 55
Mobil: 073-633 17 57
susanne.norrman@education.lu.se
Lund University
Commissioned Education