Praktikplats

Praktikplatser (15/5-22/6) till Nyanlända webb- & systemutvecklare sökes!

Vill ni vara med som praktikföretag i vårt projekt vars syfte är att korta vägen till arbetsmarknaden för nyanlända akademiker med bakgrund inom IS/IT-området?

Lund University Commissioned Education (LUCE) har utvecklat ett praktik- och utbildningsprogram för att validera, komplettera och anpassa IT-kompetensen efter svenska förhållanden. Projektet omfattar 20 veckors intensiv utbildning på heltid. Deltagarna kommer få 14 veckor teoretisk och praktisk utbildning som sedan avslutas med 6 veckors praktik på företag i regionen. Praktiken är en integrerad del av utbildningen, som Lunds universitet tar fram tillsammans med partnerföretag i nära samarbete med Arbetsförmedlingen. Projektet har som mål att utbildningen ska leda till arbete inom IS/IT-området för deltagarna.

Upplägg:

Utbildningen avslutas med sex veckors arbetspraktik under perioden 15/5-22/6. Detta i form av ett större projektarbete där kursdeltagarna i samverkan med näringslivet genomför ett examensprojekt. Detta projekt skall vara förankrat utifrån en verklig eller fiktiv situation med ett konkret problem. Man kan säga att kursdeltagarna skall ta sig an uppgiften som om det vore ett skarpt konsultuppdrag. I detta projektarbete skall deltagarna få chansen att visa prov på sina goda kunskaper inom IS/IT-utveckling, projektarbete, etc.

Är ditt företag intresserad av att delta i projektet, tveka inte hör av dig till oss!