Media

Överst på önskelistan – ett jobb i Sverige
Publicerad: 2017-04-22, Lunds Universitets Magasin
http://www.lum.lu.se/overst-pa-onskelistan-ett-jobb-i-sverige/

Ny IT-utbildning ska få nyanlända i arbete
Publicerad: 2017-03-03, Sydsvenskan
http://www.sydsvenskan.se/2017-03-03/ny-it-utbildning-ska-fa-nyanlanda-i-arbete

Stort söktryck på skräddarsydd utbildning för nyanlända
Publicerad: 2017-02-08, Lunds universitet
http://www.lu.se/article/stort-soktryck-pa-skraddarsydd-utbildning-for-nyanlanda